Disclaimer

Door deze internetsite en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, stemt de gebruiker in met onderstaande disclaimer. Onderstaande disclaimer is van toepassing op www.catharinadelmarcel.com

Catharina Delmarcel besteedt veel zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op de website is algemeen van aard en is op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk advies.

Catharina Delmarcel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, noch van mogelijk opgelopen directe of indirecte schade als gevolg van het bezoek aan deze website en/of het gebruik van de informatie op deze website, in welke vorm dan ook. Claims hieromtrent zijn uitgesloten. 

Catharina Delmarcel behoudt zich het recht om informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

Catharina Delmarcel is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of werking van gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Catharina Delmarcel te mogen claimen of te veronderstellen.

Copyright

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Catharina Delmarcel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Contact opnemen hierover kan via catharinadelmarcel@gmail.com. 

Het intellectueel eigendom berust bij Catharina Delmarcel.

Privacy

Catharina Delmarcel respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van de website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijk informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie vind je terug in onze privacy statement.